Barnebriller

Ser barnet ditt godt nok? Mange barn sliter med synet uten at foreldrene oppdager det. Vi har de riktige barnebrillene.

Godt syn og riktig korreksjon er basis for optimal læring. En synsundersøkelse er en god investering for framtiden.

Barn som ikke ser godt, er vanligvis ikke klar over at de burde se bedre. De forholder seg til situasjonen slik den er, og små barn er svært dyktige til å tilpasse seg. Mange foreldre blir overrasket når de forstår at barnet har sett dårlig lenge og har ikke merket noe til det. Dessverre går mange barn gjennom hele skolegangen uten å få avdekket synsproblemene sine. Det man kanskje tror er dysleksi eller atferdsproblemer, kan faktisk dreie seg om et behov for å få korrigert synet.

Ti tegn som tyder på at barnet ditt ser dårlig

  • Barnet har vanskeligheter med å sitte stille/konsentrere seg
  • Barnet ditt lukker ofte ett av øynene
  • Barnet blir fort sliten ved nærarbeid
  • Barnet er lyssky eller veldig mørkredd
  • Barnet klager ofte over hodepine
  • Barnet ser ikke objekter på avstand, selv når de blir pekt ut
  • Barnet klager over doble/hoppende bokstaver
  • Barnet unngår lesing/nærarbeid
  • Barnet myser mye
  • Barnet klager over uklart syn

Råd til foreldre

Observer barnet ditt i lek og følg med når barnet ditt gjør lekser. Sjekk om barnet ditt kan skille ulike former for farger fra hverandre. Spør barnet om det ser godt, og test om det ser like bra på begge øyne. Hadde du selv behov for briller i ung alder må du følge ekstra nøye med. Ta med barnet til synsundersøkelse hos oss dersom du er usikker eller dersom du mistenker at barnet ditt ser dårlig. Noen foreldre stoler på at skolehelsetjenesten eller læreren vil oppdage synsfeil hos barna. Dette kan gi en falsk trygghet - vi har spesialkompetansen og det riktige utstyret som trengs.  

Synsundersøkelser er viktige for å fastslå om barnet har behov for hjelpemidler for å se best mulig, og i så fall hvilke hjelpemidler (for eksempel briller eller kontaktlinser) som vil fungere best.

Synsundersøkelser på barn

Undersøkelser på barn gjøres på barnets premisser, med tester og metoder tilpasset barnets alder. Ved hjelp av forskjellige apparater og tester undersøker optikeren blant annet hvor godt barnet ditt ser med høyre og venstre øye hver for seg, og hvor godt det ser med dem sammen. Hos Erøy Optikk legger vi stor vekt på at barna skal trives. Vi strekker oss langt for å fange barnets oppmerksomhet og søker å skape en god synsopplevelse for de minste.

En synsundersøkelse på barn tar vanligvis fra 45 minutter til 1 time. Hos oss bruker optikeren rutinemessig øyedråper som utvider pupillen og setter øyets fokuseringsevne ut av spill for en kort stund ved første undersøkelse. Disse dråpene gjør det lettere for optikeren å finne riktig brillestyrke. Øyedråper er anbefalt av Norgen Optikerforbund og øyelegene som en del av standardundersøkelsene på barn. Det gis nøye informasjon i de tilfellene dråpene brukes.


Vi baserer våre kliniske avgjørelser når det gjelder foreskrivning av briller til barn på anerkjent forskning. Dersom du vil lese mer om hva som ligger til grunn kan du lese artikkelen "To prescribe or not to prescribe" fra lenken under eller sende oss en mail. 

https://doi.org/10.1111/j.1444...