Barnebriller NAV

Gutt med prøvebrille, NAV barnebrille, regler
Noen barn får dekket briller av NAV. Her kan du lese litt mer om reglene rundt refusjon, hva som dekkes og aktuelle satser

Det er bestemte og tydelige regler når det gjelder refusjon av utgifter til barnebriller. For det første må man være under 18 år. NAV forholder seg til fødselsdatoen, ikke året man fyller. Første gang man får dekket briller er det en øyelege som må attestere på at barnet fyller kravene for refusjon. Dersom vi under en synstest avdekker at ditt barn faller inn under regelen, ber vi om at øyeavdeligen i Arendal skriver ut ett slikt skjema. Noen ganger blir barnet henvist første gang. Ved gjenanskaffelse er det optiker som attesterer og godkjenner behov for nye briller. Brillene dekkes dersom barnet har forskjell i styrken på 2,5 dioptrier eller mer, skjev hornhinne (astigmatisme) på 2,5 dioptrier eller mer, eller dersom brillen er ledd i behandling av skjeling (strabisme).

I dag dekker NAV kr 475,- av innfatningen. Glass og arbeid dekkes i sin helhet. Erøy Optikk fakturerer NAV direkte. Dette koster selvsagt ikke noe hos oss. Egenandel betales når brillene hentes. Veldig enkelt - ikke noe papirarbeid for deg. Husk bare barnets personnummer.

Er det andre typer briller som dekkes? Dekkes linser? 

Vi får stadig spørsmål om sportsbriller eller ekstrabriller. Dette dekkes ikke. Unntaksvis kan svømmebriller dekkes. Dette er fordi svømmeundervisning er lovpålagt og dersom barnet ser svært dårlig uten brillene sine vil det være åpning for at de dekker svømmebriller. Det er mulig å bestille slike svømmebriller hos oss og søke om å få dekket utgiftene. De koster uansett lite, 5-600 kroner. Regelen om at svømmebriller kan dekkes vil forsvinne i løpet av året ifølge NAV kontoret. Øyelege og skole må attestere på behovet.

Når det gjelder briller er NAV ett todelt system. NAV Vest Agder godkjenner og jobber med alt som har med briller til barn under 18 år å gjøre for hele landet. Dette er de barna som faller inn under forskriften og får dekket vanlige briller. Det er altså kun vanlige briller og unntaksvis svømmebriller som dekkes her, sportsbriller, reservebriller eller fargeskiftende briller dekkes ikke. Så har man NAV hjelpemiddelsentralen lokalt som tar seg av søknader om hjelpemidler til personer med spesielle funksjonsnedsettelser. Det er eventuelt hit en søknad om sportsbrille må sendes. Reglene er svært strenge og sportsbriller blir nesten aldri godkjent. Dersom man er voksen, har en bestemt diagnose og og ikke kan utføre en bestemt jobb uten spesifikke sportsbriller kan dette godkjennes, men reglene er strenge. Det hjelper ikke at barnet driver idrett der brillene er litt i veien noen ganger i uka. En vanlig brille som er veltilpasset vil fungerer tilfredsstillende til det meste av aktivitet ifølge NAV. NAV dekker ikke optimal løsning, de dekker det som er absolutt nødvendig.

Linser dekkes kun om barnet har en diagnose der linser er den medisinsk beste måten å korrigere synet. Dette kan gjelde i tilfeller hvor barnet har keratokonus eller har en iris som er skadet. Vanlige linser dekkes ikke.

Har barnet ditt prøvd linser? Vi finner linseløsninger som fungerer. Endagslinser er en super måte å korrigere synet. Vi kan lære opp foreldre til å ta linsene på og av barnet om det er for lite til å klare dette selv.

Erøy Optikk rådgir og veileder deg gjerne om du ønsker ytterligere opplysninger. Send en mail til aasmund@eroyoptikk.no


Oppdatert 18.01.19