Tørre øyne

Vi har spesialkompetanse på tørre øyne. Optiker Åsmund A. Erøy har skrevet mastergrad om tørre øyne og livskvalitet.

Tørre øyne er en vanlig øyelidelse som kan føre til uklart og varierende syn, svie, kløe, rødhet, lyssensitivitet, tørrhetsfornemmelse, sårhet, rennende og trette øyne. Tilstanden er underdiagnostisert og mange har tørre øyne uten å vite om det.

Stadig flere mennesker plages av tørre øyne og nyere forskning viser at tilstanden rammer ca. 20 % av befolkningen (Stapleton et al.). Vår moderne livsstil med mer innetid, skjermer, medisiner og livsstilssykdommer er uheldig for den skjøre tårefilmen vår og når den sprekker opp ligger den sensitive hornhinnen eksponert for ytre påvirkning. Hornhinnen vår har stor tetthet av smertereseptorer og gir hjernen tydelig beskjed når den er irritert. Tørre øyne er en av de vanligste årsakene til at folk oppsøker helsevesenet med øyeplager (Moss, Klein, & Klein, 2000).

Årsaken til tørre øyne er ofte sammensatt. Man deler årsakene i to hovedgrupper, en der man har for lite tårer, og en der kvaliteten på tårene er for dårlig slik at de fordamper for fort. Den vanligste årsaken til tørre øyne er at de meibomske kjertlene som produserer fettstoff til tårefilmen ikke fungerer som de skal (Baudouin et al., 2016).

Tilstanden kan i mange tilfeller lindres og behandles med enkle midler. Det er kjent at varmebehandling med øyemaske sammen med massering av øyelokk åpner opp tette meibomske kjertler og bedrer tårefilmen. Midlertidig eller permanent plugging av tårekanaler har bevist effekt når årsaken til plagene er for lite tårer. Ofte vil spesielle smørende øyedråper hjelpe. Mange velger øyedråper på apoteket uten å vite hvilken dråpe som passer nettopp dem, og det blir mye prøving og feiling. I tilfeller der det er for lite tårer er det mulig å sette en liten propp i tårekanalen, en såkalt tårepunktsplugg, som gjør at tårene ligger lenger på øyet og ikke renner rett ned i svelget. I tilfeller med bakenforliggende sykdom må pasientene sees av øyelege. Det kan være betennelser, medisinbruk eller systemiske sykdommer som påvirker tårefilmen. Dette må behandles hos spesialist.

Jeg har jobbet som optiker i 13 år og ser daglig hvordan tørre øyne gir mennesker dårligere livskvalitet og faktisk - nedsatt syn. Mange har tørre øyne uten å vite om det. De kommer til synsundersøkelse og tror de må ha briller, men går ut med beskjed om at øyets overflate ikke har det bra og at tårefilmen er for dårlig. Temaet har interessert meg i lengre tid, og under mastergradsstudiene ved USN Kongsberg ble det satt ekstra fokus på temaet. Jeg er nå en del av ett forskerteam ved USN , og har valgt å skrive mastergradsprosjekt om tørre øyne og livskvalitet. Prosjektet er nå i analysefasen der alle data som er samlet inn skal settes i system og drøftes. Forskningen skal presenteres ved USN Kongsberg våren 2019.

Problematikken rundt tørre øyne har de siste årene fått økt oppmerksomhet blant helsepersonell. En stor og omfattende rapport fra 2017, utarbeidet av ledende forskere sammenfatter den nyeste kunnskapen og peker på hvor kunnskap fortsatt mangler (Willcox et al.). Det har tidligere vært mye uenighet om diagnosekriterier og behandling, og det finnes fortsatt ingen gullstandard for hvordan de ulike komponentene som bidrar til tørre øyne skal måles. Det finnes avanserte instrumenter som kan måle tårevolumet, saltinnholdet, og gi informasjon om tårefilmens sammensetning. Noen av maskinene kan ta bilde med infrarødt kamera for å se om de meibomske kjertlene fungerer. Ett slikt instrument er kjøpt inn spesielt for prosjektet og er tidligere benyttet i store studier.

En tørre øyne undersøkelse hos oss koster 1295,- Den innbefatter grundige målinger og diagnostisering med spesialutstyr, forslag til behandling og en oppfølgingskontroll. Eventuelle produkter kommer i tillegg. 

Referanser:    

Baudouin, C., Messmer, E. M., Aragona, P., Geerling, G., Akova, Y. A., Benítez-Del-Castillo, J., . . . Labetoulle, M. (2016). Revisiting the vicious circle of dry eye disease: a focus on the pathophysiology of meibomian gland dysfunction. British Journal of Ophthalmology, 100(3), 300. doi:10.1136/bjophthalmol-2015-307415

Moss, S. E., Klein, R., & Klein, B. E. K. (2000). Prevalence of and Risk Factors for Dry Eye Syndrome. Archives of Ophthalmology, 118(9), 1264-1268. doi:10.1001/archopht.118.9.1264

Stapleton, F., Alves, M., Bunya, V. Y., Jalbert, I., Lekhanont, K., Malet, F., . . . Jones, L. TFOS DEWS II Epidemiology Report. The Ocular Surface, 15(3), 334-365. doi:10.1016/j.jtos.2017.05.003

Willcox, M. D. P., Argüeso, P., Georgiev, G. A., Holopainen, J. M., Laurie, G. W., Millar, T. J., . . . Jones, L. TFOS DEWS II Tear Film Report. The Ocular Surface, 15(3), 366-403. doi:10.1016/j.jtos.2017.03.006